Gea-Consult: hiša
Gea-Consult: inženiring
Arhitekti podjetja Gea Consult smo strokovnjaki na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja, projektantskega inženiringa in gradbenega nadzora. Za naše stranke lahko opravimo tako posamezen sklop gradbene faze, kot tudi celoten spekter vseh gradbenih faz do končnega izdelka.
Gea-Consult: Medpodjetniški izobraževalni center
Gea-Consult: poplavna sanacija
S svojim znanjem in izkušnjami sodelujemo pri gradnjah ali sanacijah poslovnih, športnih, industrijskih, stanovanjskih ter drugih družbeno koristnih objektov, kot so javne površine, parki,…
Gea-Consult: urejanja parka
Dobršen del naše dejavnosti predstavlja tudi konservatorstvo in obnova zgodovinskih objektov ter kulturnih spomenikov.

NAŠI ZADNJE IZVEDENI PROJEKTI

PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE

Inženiring pri načrtovanju in izvedbi investicijskih projektov (arhitektura, strojne in elektro instalacije, gradbene konstrukcije, cestogradnja)
  • Izdelava idejnega projekta
  • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam
  • Izdelava PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) načrta
  • Izdelava PZI (projekt za izvedbo) načrta
  • Izdelava PID (projekt izvedenih del) načrta
  • Posnetki obstoječih objektov
  • Izdelava geodetskega posnetka za projektiranje

STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRINGA

Svetovanje v gradbeništvu ter optimizacija projektov v smislu pocenitve, hitrejše gradnje ali optimizacije postopkov ter izbor materialov
  • Svetovanje v fazi izbora izvajalca
  • Svetovanje v fazi gradnje objekta
  • Svetovanje v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja in v času obratovanja objekta v prvih dveh letih garancijske
  • Sodelovanje in svetovanje pri drugih vprašanjih ter priprava dokumentacije

VODENJE

Upravnih postopkov in investicij

    NADZOR

    • Strokovni nadzor
    • Finančni nadzor
    • Tehnični pregled in uporabno dovoljenje za objekte, za katero je izdano gradbeno dovoljenje
    • Super nadzor tehnično spremljanje investicije

    KONSERVATORSTVO

    • Izdelava konservatorskih načrtov
    • Izdelava konservatorskih načrtov za prenovo

    IZVEDENSTVO

    Izvedenec na tehničnih pregledih
      Gea-Consult Grad Trebnje

      NAŠ SPEKTER DEJAVNOSTI JE ŠIROK

      Zato se le oglasite pri nas, po načrt, po nasvet ali celotno izvedbo, saj vam zagotavljamo visoko strokovnost, natančnost v vseh fazah projekta, ne glede na vrsto in njegov obseg.

      OD IDEJE DO IZVEDBE

      Kontaktirajte nas

      STRANKE, KI NAM ZAUPAJO

      • Občina Železniki
      • Občina Škofja Loka
      • Občina Radovljica

      nekatere pomembne stranke nam že zaupajo, zaupajte nam še vi