Dejavnosti

  Osnovna dejavnost podjetja je celostno projektiranje objektov, strokovni gradbeni nadzor, svetovanje, izdelavo raznovrstnih inženirskih načrtov tako pri novogradnjah, kot tudi pri obnovi starejših objektov. Z doseganjem najsodobnejših tehničnih in ekoloških standardov ustvarjamo bivalne ter delovne prostore za generacije, ki prihajajo. Pri tem težimo k vodenju projektov na najbolj racionalen, ekonomsko in terminsko učinkovit način, s čimer lahko našim naročnikom zagotovimo doseganje optimalnih naložbenih učinkov.

   

  Naše osnovne dejavnosti so:

  Engineering
  PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE
  Inženiring pri načrtovanju in izvedbi investicijskih projektov (arhitektura, strojne in elektro instalacije, gradbene konstrukcije, cestogradnja)
  VEČ
  Consulting
  STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRINGA
  Svetovanje v gradbeništvu ter optimizacija projektov v smislu pocenitve, hitrejše gradnje ali optimizacije postopkov ter izbor materialov
  VEČ
  Construction-managing
  VODENJE
  Vodenje investicijskih projektov v smernicah in določili FIDIC vse od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta Investitorju v visoki gradnji
  VEČ
  construction-monitoring
  NADZOR
  Nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)
  VEČ
  Gea-Consult konservatorsko restavratorski načrti
  KONSERVATORSTVO
  Izdelava konservatorskih načrtov in konservatorskih načrtov za prenovo.
  VEČ
  expert-opinion
  IZVEDENSTVO
  Izvajamo izvedenstvo za tehnične preglede – gradbena dela.
  VEČ
  Sodelujemo tudi z Direkcijo RS za ceste in lokalnimi skupnostmi, kjer smo na področju cestogradenj izdelali številne projekte: avtobusne postaje, počivališča ob državnih cestah, parkirišča, komunalne opreme zazidalnih območij, prehode za pešce, ureditve in semaforizacije križišč in prometne študije.

   

  V naši dejavnosti je zelo pomembna dobra organizacija, logistika, poznavanje materialov in spremljanje novosti glede gradbenih materialov. Zato temu posvečamo precejšnjo pozornost, kar nam priznavajo tudi naročniki in investitorji, ki se vedno znova obračajo na nas.