Dejavnosti

   Osnovna dejavnost podjetja je celostno projektiranje objektov, strokovni gradbeni nadzor, svetovanje, izdelavo raznovrstnih inženirskih načrtov tako pri novogradnjah, kot tudi pri obnovi starejših objektov. Z doseganjem najsodobnejših tehničnih in ekoloških standardov ustvarjamo bivalne ter delovne prostore za generacije, ki prihajajo. Pri tem težimo k vodenju projektov na najbolj racionalen, ekonomsko in terminsko učinkovit način, s čimer lahko našim naročnikom zagotovimo doseganje optimalnih naložbenih učinkov.

    

   Naše osnovne dejavnosti so:

   Engineering
   PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE
   Inženiring pri načrtovanju in izvedbi investicijskih projektov (arhitektura, strojne in elektro instalacije, gradbene konstrukcije, cestogradnja)
   VEČ
   Consulting
   STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRINGA
   Svetovanje v gradbeništvu ter optimizacija projektov v smislu pocenitve, hitrejše gradnje ali optimizacije postopkov ter izbor materialov
   VEČ
   Construction-managing
   VODENJE
   Vodenje investicijskih projektov v smernicah in določili FIDIC vse od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta Investitorju v visoki gradnji
   VEČ
   construction-monitoring
   NADZOR
   Nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)
   VEČ
   Gea-Consult konservatorsko restavratorski načrti
   KONSERVATORSTVO
   Izdelava konservatorskih načrtov in konservatorskih načrtov za prenovo.
   VEČ
   expert-opinion
   IZVEDENSTVO
   Izvajamo izvedenstvo za tehnične preglede – gradbena dela.
   VEČ
   Sodelujemo tudi z Direkcijo RS za ceste in lokalnimi skupnostmi, kjer smo na področju cestogradenj izdelali številne projekte: avtobusne postaje, počivališča ob državnih cestah, parkirišča, komunalne opreme zazidalnih območij, prehode za pešce, ureditve in semaforizacije križišč in prometne študije.

    

   V naši dejavnosti je zelo pomembna dobra organizacija, logistika, poznavanje materialov in spremljanje novosti glede gradbenih materialov. Zato temu posvečamo precejšnjo pozornost, kar nam priznavajo tudi naročniki in investitorji, ki se vedno znova obračajo na nas.