Grad Snežnik s pristavami

OPIS OBJEKTA
Grad Snežnik je bil zgrajen v 13. stoletju in je eden redkih gradov v Sloveniji, ki ima ohranjeno originalno opremo. V pristavah gradu so nekdaj bivali grajski uslužbenci. Zgrajene so bile zgrajene v 9. stoletju. Danes služijo gostinskim in turističnim namenom.
OPIS IZVEDENIH DEL
Celovita prenova gradu Snežnik in pripadajočih pristav. Pri obnovi so bila na objektu opravljena naslednja dela.

Na GRADU so se izvajala različna gradbena in restavratorsko konservatorska dela:
  • konstrukcijska utrditev objekta
  • obnovo vseh inštalacij
  • konservatorsko restavratorski posege v celotni notranjosti in zunanjosti gradu
PRISTAVE
  • obnova fasad
  • obnova streh
  • sanacija objekta
  • zunanja ureditev
LETO OBNOVE
Grad
2005 – 2008
Pristave
2008 – 2014
IZVAJALEC
Grad
GIVO inženiring d.o.o.
Pristave
EUROGRAD d.o.o.
ELGO NOVA d.o.o.
ELEKTRO INSTALACIJE z.o.o.