Rekonstrukcija objektov v partizanski bolnišnici Franja

OPIS OBJEKTA
Bolnišnica Franja je prvič začela delovati 23. decembra 1943. Po hudem nalivu v letu 2007 je bila obnovljena in ponovno odprta maja 2010.
OPIS IZVEDENIH DEL
Obnova partizanske bolnišnice Franja po hudem nalivu v letu 2007. Celovita obnova je obsegala:
  • gradbeno obrtniška dela
  • restavratorska dela
LETO OBNOVE
2009-2010
IZVAJALEC
SGP ZIDGRAD IDRIJA