Grad Snežnik s pristavami

  OPIS OBJEKTA
  Grad Snežnik je bil zgrajen v 13. stoletju in je eden redkih gradov v Sloveniji, ki ima ohranjeno originalno opremo. V pristavah gradu so nekdaj bivali grajski uslužbenci. Zgrajene so bile zgrajene v 9. stoletju. Danes služijo gostinskim in turističnim namenom.
  OPIS IZVEDENIH DEL
  Celovita prenova gradu Snežnik in pripadajočih pristav. Pri obnovi so bila na objektu opravljena naslednja dela.

  Na GRADU so se izvajala različna gradbena in restavratorsko konservatorska dela:
  • konstrukcijska utrditev objekta
  • obnovo vseh inštalacij
  • konservatorsko restavratorski posege v celotni notranjosti in zunanjosti gradu
  PRISTAVE
  • obnova fasad
  • obnova streh
  • sanacija objekta
  • zunanja ureditev
  LETO OBNOVE
  Grad
  2005 – 2008
  Pristave
  2008 – 2014
  IZVAJALEC
  Grad
  GIVO inženiring d.o.o.
  Pristave
  EUROGRAD d.o.o.
  ELGO NOVA d.o.o.
  ELEKTRO INSTALACIJE z.o.o.