Grad Snežnik s pristavami

   OPIS OBJEKTA
   Grad Snežnik je bil zgrajen v 13. stoletju in je eden redkih gradov v Sloveniji, ki ima ohranjeno originalno opremo. V pristavah gradu so nekdaj bivali grajski uslužbenci. Zgrajene so bile zgrajene v 9. stoletju. Danes služijo gostinskim in turističnim namenom.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Celovita prenova gradu Snežnik in pripadajočih pristav. Pri obnovi so bila na objektu opravljena naslednja dela.

   Na GRADU so se izvajala različna gradbena in restavratorsko konservatorska dela:
   • konstrukcijska utrditev objekta
   • obnovo vseh inštalacij
   • konservatorsko restavratorski posege v celotni notranjosti in zunanjosti gradu
   PRISTAVE
   • obnova fasad
   • obnova streh
   • sanacija objekta
   • zunanja ureditev
   LETO OBNOVE
   Grad
   2005 – 2008
   Pristave
   2008 – 2014
   IZVAJALEC
   Grad
   GIVO inženiring d.o.o.
   Pristave
   EUROGRAD d.o.o.
   ELGO NOVA d.o.o.
   ELEKTRO INSTALACIJE z.o.o.