Obnova gradu Pišece in njegova komunalna ureditev

   OPIS OBJEKTA
   Grad Pišece je namenjen muzejski, galerijski dejavnosti, izobraževalnemu centru, prenočiščem in gostinski dejavnosti. Prvič se ga omenjalo med letom 1266 in 1353.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Celovita obnova je zajemala:
   • gradbeno obrtniška dela
   • inštalacijska dela
   LETO OBNOVE
   2002-2013
   IZVAJALEC
   SL-INŽENIRING d.o.o.