Obnova gradu Pišece in njegova komunalna ureditev

  OPIS OBJEKTA
  Grad Pišece je namenjen muzejski, galerijski dejavnosti, izobraževalnemu centru, prenočiščem in gostinski dejavnosti. Prvič se ga omenjalo med letom 1266 in 1353.
  OPIS IZVEDENIH DEL
  Celovita obnova je zajemala:
  • gradbeno obrtniška dela
  • inštalacijska dela
  LETO OBNOVE
  2002-2013
  IZVAJALEC
  SL-INŽENIRING d.o.o.