Obnova gradu Rajhenburg in Mosarjeve hiše

  OPIS OBJEKTA
  Grad Rajhenburg se prvič omenja leta 895.
  OPIS IZVEDENIH DEL
  Obnova je zajemala celovito obnovo gradu ter preureditev Moserjeve hiše v servisni objekt.
  • grabeno obrtniško dela
  • inštalacijska dela
  LETO OBNOVE
  2012
  IZVAJALEC
  SL-INŽENIRING d.o.o.