Obnova gradu Rajhenburg in Mosarjeve hiše

   OPIS OBJEKTA
   Grad Rajhenburg se prvič omenja leta 895.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Obnova je zajemala celovito obnovo gradu ter preureditev Moserjeve hiše v servisni objekt.
   • grabeno obrtniško dela
   • inštalacijska dela
   LETO OBNOVE
   2012
   IZVAJALEC
   SL-INŽENIRING d.o.o.