Obnova in ureditev utrdb Rupnikove linije

   Gea-Consult - Logotip
   OPIS OBJEKTA
   Rupnikova linija ali Rupnikova črta je sistem utrdb, ki jih je začela graditi Kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno kot obrambo pred italijanskim napadom. Ime je dobila po jugoslovanskemu generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Celovita obnova je zajemala:
   LETO OBNOVE
   IZVAJALEC