Obnova trga pred cerkvijo Sv. Antona – Železniki

   OPIS OBJEKTA
   Trg služi sprostitvi in prireditvam. Oblikovno trg poskuša slediti prostorskim danostim, funkciji, tradiciji in prometni varnosti.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Celovita prenova Trga pred cerkvijo sv. Antona leta 2012.
   • gradbeno obrtniška dela
   • inštalacijska dela
   LETO OBNOVE
   2009-2012
   IZVAJALEC
   A-GIT 2000 d.o.o.