Obnova trga pred cerkvijo Sv. Antona – Železniki

    OPIS OBJEKTA
    Trg služi sprostitvi in prireditvam. Oblikovno trg poskuša slediti prostorskim danostim, funkciji, tradiciji in prometni varnosti.
    OPIS IZVEDENIH DEL
    Celovita prenova Trga pred cerkvijo sv. Antona leta 2012.
    • gradbeno obrtniška dela
    • inštalacijska dela
    LETO OBNOVE
    2009-2012
    IZVAJALEC
    A-GIT 2000 d.o.o.