Obnova trga pred cerkvijo Sv. Antona – Železniki

  OPIS OBJEKTA
  Trg služi sprostitvi in prireditvam. Oblikovno trg poskuša slediti prostorskim danostim, funkciji, tradiciji in prometni varnosti.
  OPIS IZVEDENIH DEL
  Celovita prenova Trga pred cerkvijo sv. Antona leta 2012.
  • gradbeno obrtniška dela
  • inštalacijska dela
  LETO OBNOVE
  2009-2012
  IZVAJALEC
  A-GIT 2000 d.o.o.