Rekonstrukcija objektov v partizanski bolnišnici Franja

  OPIS OBJEKTA
  Bolnišnica Franja je prvič začela delovati 23. decembra 1943. Po hudem nalivu v letu 2007 je bila obnovljena in ponovno odprta maja 2010.
  OPIS IZVEDENIH DEL
  Obnova partizanske bolnišnice Franja po hudem nalivu v letu 2007. Celovita obnova je obsegala:
  • gradbeno obrtniška dela
  • restavratorska dela
  LETO OBNOVE
  2009-2010
  IZVAJALEC
  SGP ZIDGRAD IDRIJA