Rekonstrukcija objektov v partizanski bolnišnici Franja

   OPIS OBJEKTA
   Bolnišnica Franja je prvič začela delovati 23. decembra 1943. Po hudem nalivu v letu 2007 je bila obnovljena in ponovno odprta maja 2010.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Obnova partizanske bolnišnice Franja po hudem nalivu v letu 2007. Celovita obnova je obsegala:
   • gradbeno obrtniška dela
   • restavratorska dela
   LETO OBNOVE
   2009-2010
   IZVAJALEC
   SGP ZIDGRAD IDRIJA