Ureditev muzejskih depojev v kompleksu nekdanjih vojašnic v Pivki

   Gea-Consult - Logotip
   OPIS OBJEKTA
   Stari vojaški kompleksi Hrastje v Pivki so bili zgrajeni v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno za potrebe takratne italijanske vojske. Danes so prenovljeni za potrebe depojev in oglednih depojev za potrebe slovenskih nacionalnih muzejev.
   OPIS IZVEDENIH DEL
   Celovita obnova je zajemala:
   LETO OBNOVE
   IZVAJALEC