Ureditev muzejskih depojev v kompleksu nekdanjih vojašnic v Pivki

  Gea-Consult - Logotip
  OPIS OBJEKTA
  Stari vojaški kompleksi Hrastje v Pivki so bili zgrajeni v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno za potrebe takratne italijanske vojske. Danes so prenovljeni za potrebe depojev in oglednih depojev za potrebe slovenskih nacionalnih muzejev.
  OPIS IZVEDENIH DEL
  Celovita obnova je zajemala:
  LETO OBNOVE
  IZVAJALEC