PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE

  Gea-Consult Grad Rajhenburgt - načrtovanje_projektiranje
  Gea-Consult Grad Trebnje - načrtovanje_projektiranje
  Gea-Consult Grad Trebnje - načrtovanje_projektiranje
  PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE
  • Izdelava idejnega projekta
  • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam
  • Izdelava PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) načrta
  • Izdelava PZI (projekt za izvedbo) načrta
  • Izdelava PID(projekt izvedenih del) načrta
  • Posnetki obstoječih objektov
  • Izdelava geodetskega posnetka za projektiranje