PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE

   Gea-Consult Grad Rajhenburgt - načrtovanje_projektiranje
   Gea-Consult Grad Trebnje - načrtovanje_projektiranje
   Gea-Consult Grad Trebnje - načrtovanje_projektiranje
   PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE
   • Izdelava idejnega projekta
   • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam
   • Izdelava PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) načrta
   • Izdelava PZI (projekt za izvedbo) načrta
   • Izdelava PID(projekt izvedenih del) načrta
   • Posnetki obstoječih objektov
   • Izdelava geodetskega posnetka za projektiranje