Obnova parka vojaške zgodovine v Pivki

OPIS OBJEKTA
Park vojaške zgodovine v Pivki je namenjen muzejski dejavnosti; v njem je predstavljena vojaško-zgodovinska dediščina s poudarkom na vojaški tehniki.
OPIS IZVEDENIH DEL
Celovita obnova parka je zajemala:
  • prenova objektov
  • novogradnja v okviru ureditve preostalih delov območja starih pivških vojašnic
LETO OBNOVE
2004-2015
IZVAJALEC
TRINGRAD NOVA NGD d.o.o.