Obnova in oživitev območja topilnice rudnika živega srebra

OPIS OBJEKTA
Petsto let star rudnik živega srebra je drugi največji tovrstni rudnik na svetu z ohranjeno vrsto starih strojev in naprav, preurejen bo v muzej.
OPIS IZVEDENIH DEL
Obnova razpadajoče rudniške topilnice – prva faza. Obnove zajema:
  • obnova klasirnice
  • izgradnja novega centra za obiskovalce
LETO OBNOVE
2015-2016
IZVAJALEC
KOLEKTOR KOLING IDRIJA